Reinigen van vliegtuigvleugels

De onderdelen voor vliegtuigvleugels roteren in de sproeidrukwasmachine tijdens het wassen.

Op het einde van de wascyclus wordt de mand gepositioneerd, zodat deze uit de tweetanks sproeidrukwasmachine kan rijden. Deze roterende sproeidrukwasmachine is uitgerust met een aparte tank voor was- en spoelwater om de vereiste reinheid voor het reinigen van vliegtuigvleugels te behalen.