Onderhoudscontract afsluiten

Te allen tijde kan u als klant ook een onderhoudscontract afsluiten met ons voor uw reinigingsmachine of straalcabine. Onderhoudscontracten zijn een garantie voor de goede werking van uw machine.

Door een regelmatige onderhoud worden onvoorziene machine-uitvallen en hierdoor hoge kosten vermeden. Een bijkomend voordeel van zo’n onderhoudscontract is dat de levensduur van uw machine aanzienlijk toeneemt.